شمار متقاضيان پناهندگى در المان ، از ٢٠٠ هزار نفر در ٢٠١٤ به ٤٥٠ هزار نفر در ٢٠١٥

شمار متقاضيان پناهندگى در المان ، از ٢٠٠ هزار نفر در ٢٠١٤ به ٤٥٠ هزار نفر در ٢٠١٥

مهاجران در ميدان مقابل اداره بهداشت و امور اجتماعى المان در برلن استراحت مى كنند. انها خواهان پناهندكى هستند. انتظار مى رود شمار متقاضيان پناهندگى در المان ، از ٢٠٠ هزار نفر در ٢٠١٤ به ٤٥٠ هزار نفر در ٢٠١٥ برسد. عكس و خبر از رويترز

عکس ‏‎Homayoun Majd‎‏