تحولات منطقه و بحث مبارزه مسلحانه در کردستان ایران

تحولات منطقه و بحث مبارزه مسلحانه در کردستان ایران

PKK North Iraq

 

علی‌اصغر فریدی – آیا احزاب کرد ایرانی با توجه به تحولات منطقه و درگیری‌های اخیر در شهرهای کردنشین، مستقل از منافع و مصلحت اقلیم کردستان عراق، به مشی مبارزه مسلحانه روی خواهند آورد