«طرح صیانت از حجاب و عفاف را مسکوت کنید»

hejab

نعیمه دوستدار-جریمه راننده برای بدحجابی سرنشین، مجازات مدیر ساختمان برای ماهواره همسایه‌ها و کسر حقوق کارمندان بدحجاب، بخشی از «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» بودند که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نباید اجرا ش