فعالیت امپراطوری فرهنگی «رهبر» در بریتانیا

فعالیت امپراطوری فرهنگی «رهبر» در بریتانیا

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران؛ یک امپراطوری بی‌امپراطور

 

محمد تنگستانی – سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مطالعات ایرانی برای ترجمه و عرضه آثار اسلامی‌نویسان در بریتانیا تفاهم‌نامه امضاء کرده‌اند. نظر سلمان صفوی، علیرضا نوری‌زاده، عبدالجبار کاکایی و قاضی ربیحاوی درباره این تفاهم‌نامه.