نشست فوری رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل برای اسکان پناهجویان

رهبران اتحادیه اروپا برای یک نشست فوری در بروکسل درباره بحران پناهجویان و نحوه سریع اسکان ۱۲۰ هزار پناهجو آماده می‌شوند.

Refugees-2

سایت گاردین، چهارشنبه ۲۳ سپتامبر/ اول مهر، گزارش داد، رهبران اتحادیه اروپا یک روز پس از توافق به تقسیم ۱۲۰ هزار پناهجو بین کشورهای عضو جهت اجرایی کردن سریع مفاد آن در بروکسل نشست فوری برگزار خواهند کرد.