نگران توافق اتمی نباشید؛ به انتخابات فکر کنید

اکبر گنجی

قرار است دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه برگزار شود. این دو انتخابات از مدتی قبل به جنگ قدرت جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی دامن زده و به احتمال بسیار جامعه را طی ماه‌های آینده دو قطبی خواهد کرد.

Khobregan

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و عزل رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. (اصل ۱۰۷ و ۱۱۱) منتها با ترفند جالبی این مجلس را از هرگونه کارآیی حداقلی نیز انداخته و آن را به نهادی تبدیل کرده‌اند که فقط سالی دوبار در شهریور و اسفند ماه تشکیل جلسه داده و ضمن تأیید “مدیریت خردمندانه و حکیمانه آیت‌الله خامنه‌ای”، رادیکال‌ترین شعارها را سر می‌دهند.