کار ایران و عربستان به تهدید نظامی کشید؛ گام بعدی چیست؟

کار ایران و عربستان به تهدید نظامی کشید؛ گام بعدی چیست؟

آیت الله علی خامنه ای

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران امروز در جمع گروهی نظامی به دولت عربستان سعودی هشدار داده که اگر به حجاج ایرانی بی احترامی کند یا به وظایف خود در قبال اجساد زائران کشته شده ایرانی در واقعه منا عمل نکند، ایران عکس العملی “خشن و سخت” نشان خواهد داد.

او تلویحا حمایت عربستان را از صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق در دوران جنگ با ایران یادآوری کرده و گفته است که همه حامیان او “سیلی خوردند” و باید ایران را شناخته باشند.

تندی کم سابقه لحن رهبر ایران و مخاطبان او که نظامی بودند ماهیت تهدید او را تا حدود زیادی روشن می کرد، اما اگر تردیدی هم برای کسی باقی مانده بود، مقامات نظامی ایران با اعلام آمادگی برای “انجام هرگونه مأموریت درباره واقعه منا” روشن کردند که هشدار رهبر ایران یک هشدار نظامی است.