برای کودکان کار و خیابان چه باید کرد؟

برای کودکان کار و خیابان چه باید کرد؟

Kudakan-e-Kar

 

امید رضایی- رسانه‌های حکومتی اصرار دارند ریشه کار کودکان را فقدان نهاد خانواده یا خانواده بد نشان دهند. در نبود دولت رفاه و تامین اجتماعی اما برخی کودکان ناچار از کار کردن هستند.