نشست مشارکت سیاسی زنان در ایران برگزار شد

گزارش و تصاویر: مهدیس پویا
برگرفته از تریبون زمانه *  

نشستی با عنوان «زمینه‌های حقوقی مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه بین‌المللی و قوانین داخلی» توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تاریخ بیست و هفتممهرماه ۱۳۹۴برگزار شد. این نشستبا سخنرانی دکتر نسرین مصفا، عضو هیئت علمیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر علی اسلامی‌پناه، عضو هیئت علمیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و شهناز سجادی، کارشناس حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان، در سالن انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.