ژاندارک خیابان مشتاق

ژاندارک خیابان مشتاق

ملیحه نیکجومند

 

لیلی نیکونظر- میان عکس‌های سیاه و سفید یک نمایشگاه عکس در لندن به نام «شاهد ۱۹۷۹»، دو عکس مشابهِ هم از یک زن توجه بسیاری را به خود جلب کرد. آن زن که بود