عیسی سحرخیز و یک روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شدند

عیسی سحرخیز و یک روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شدند

یک لوح تقدیر به امضای میرحسین موسوی نیز از خانه سحرخیز ضبط شد!

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار ایرانی و مدیر مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، بازداشت شد. او پس از انتخابات ۸۸ بازداشت و سال ۹۲ پس از پنج سال حبس، آزاد شده بود.