شبح ترور بر سر پاریس

سوسن اولیاء

فرانسه به داعش اعلان جنگ کرده؛ جنگی که دیگر در موصل و رقه نیست. پاریس و به ویژه شرق آن در قرق پلیس و نیروهای امنیتی است و سن‌دنی، محله محبوب جوانان، مخفی‌گاه عوامل داعش. شهری که تفاوت جمعیت شب و روز آن دستکم چهار میلیون نفر است، برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی، شاهد وضعیت اضطراری است.

Paris

فرانسه دیگر همان فرانسه‌ پیش از حملات ۱۳نوامبر نخواهد بود اما آیا پاریس پر جنب و جوش، تحمل وضعیت اضطراری سه ماهه را دارد؟

چرا داعش از میان کشورهایی که در عملیات نظامی سوریه مشارکت دارند، فرانسه را هدف گرفت و چرا پاریس تنها ده ماه پس از حمله به دفتر شارلی ابدو از عملیات تروریستی ضربه خورد؟ آیا فرانسه صرفا هزینه دخالت در لیبی و  پیوستن به ائتلاف ضد داعش در سوریه و عراق را می‌پردازد یا مختصات جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی این کشور، زمینه‌های لازم یا کافی برای رشد افراط‌گرایی را فراهم می‌کند؟