حسن روحانی: بهترین جا برای نقد قدرت دانشگاه است

رییس جمهوری ایران با حضور و سخنرانی در مراسم روز دانشجو (شانزدهم آذر) در دانشگاه صنعتی شریف، بهترین جا برای نقد قدرت را دانشگاه دانست.

Rooze Daneshjoo 2

حسن روحانی در سخنرانی خود گفت: «شاید بهترین جایی که باید قدرت نقد شود دانشگاه است. اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سوال قرار نگیرد، به انحراف و استبداد خواهد کشید.»

او از طالقانی‌ها، بهشتی‌ها، مطهری‌ها، مفتح‌ها، بازرگان‌ها، دکتر شریعتی‌ها و همه آن‌هایی که برای دانشگاه، برای علم، برای آزادی در برابر استبداد و در برابر استعمار ایستادگی کردند، تجلیل کرد.