محسن رضایی؛ نماد نظام مجیزگویی فقیه سالار

اکبر گنجی

محسن رضایی یکی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی است که فهم ما را از ساز و کار قدرت‌یابی در جمهوری اسلامی تبیین می‌کند. او امر مهم‌تری را هم تبیین می‌کند: در جمهوری اسلامی چگونه می‌توان در قدرت باقی و پایدار ماند؟محسن رضایی

تبعیت از رهبری و “مجیزگوی ولی فقیه” بودن، رکن رکین پایداری در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. این حکم در زمان آیتـالله خمینی هم حاکم و صادق بود. منتها دوران خمینی و خامنه‌ای یک تفاوت اساسی دارد. آیت‌الله خمینی را در سال ۱۳۴۲ به “مرجع تقلید” تبدیل کردند. پس از آن، هیچ کس در مرجعیت فقهی او شک و تردید روا نداشت. استاد فلسفه، عرفان، فقه و علم اصول بود. بزرگترین فضیلت و افتخار رهبران جمهوری اسلامی این بود که شاگرد آیت‌الله خمینی بوده‌اند.