محدویت ورود به آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد

محدویت ورود به آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد

media

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه محدویت های تازه ای را علیه ورود بدون روادید به آمریکا تصویب کرد. این محدویت ها شامل کشورهایی می شود که شهروندان آنها می توانند بدون ویزا به آمریکا سفر نمایند. این محدویت ها می تواند شامل ایرانیانی بشود که به ایران رفت و آمد کرده یا زاده ایران هستند.

بدین معنی که، آن دسته ازشهروندان ایرانی که با داشتن حق اقامت دائمی درآمریکا به ایران رفت و آمد می کنند می توانند مشمول محدویت های پیش بینی شده درمصوبه تازه مجلس نمایندگان آمریکا گردند.
این طرح که با اوجگیری نگرانی های قانونگذاران آمریکا به ویژه پس از رویداد های خونین پاریس و آمریکا هفته گذشته، تهیه و ارائه شد که روز گذشته با رای مثبت چهارصد و هفت نماینده و نوزده مخالف از هردو حزب به تصویب رسید.
درمتن ارائه شده به مجلس نامی از هیچ کشوری ازجمله ایران برده نشده اما برشمول محدودیت برشهروندان کشورهای “حامل تروریسم” تاکید شده است.

برای مثال درطرح تصویب شده یاد آوری شده است که شهروندانی که
ساکن آمریکا هستند یعنی به علت زاده شدن درآمریکا و یا داشتن اقامت دائمی از داشتن روادید معاف هستند اگر طی پنج سال پیش از دریافت ویزای دائم به کشورهایی مانند سوریه، عراق، سوان یا ایران سفر کرده باشند برای ورود مجدد به آمریکا باید درخواست تائید روادید نمایند.

درحال حاضر شهروندان سی وهشت کشور برای ورود به ایالات متحده نیاز به روادید ندارند.
مصوبه مجلس آمریکا، درعین حال، ازکشورهای مشمول معافیت ازرواید ازجمله کشورهای اروپایی می خواهد تا اطلاعات خود را درمورد کسانی که مظنون به دخالت دراقدامات تروریستی هستند دراختیار آمریکا قرار دهند.
همه شهروندان داوطلب ورود به آمریکا ازسال آینده، ٢٠١٦ باید دارای پاسپورت های دیجیتالی و با صفحه ویژه اطلاعات بیومتریک باشند.

دراین صفحات کلیه اطلاعات مربوط به دارنده پاسپورت ضبط شده است.
حدود بیست میلیون نفر سالانه بدون روادید وارد آمریکا می شوند و اجازه دارند سه ماه دراین کشوراقامت نمایند.
طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان پس از تصویب به سنا ارجاع شد و پس از تصویب درسنا مستلزم امضای رئیس جمهوری خواهد بود تا قدرت اجرایی یابد.