ایران بازنده بزرگ جنگ سوریه؟

ایرج ادیب‌زاده

تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت که «تاریخی» توصیف شده، نشان می‌دهد که آمریکا و روسیه و جامعه بین‌المللی برای نخستین بار برای حل بحران چهار و نیم ساله سوریه به توافق رسیده‌اند. اما سکوت در باره سرنوشت بشار اسد تاثیر قطعنامه را تضعیف کرده است.

سوریه کنفرانس ژنو

این قطعنامه پیش‌بینی می‌کند که  از نخستین روز سال ۲۰۱۶ آتش بس برقرار شود و طرفین جنگ با یکدیگر وارد مذاکره شوند. جنگی که بیش از ۲۵۰ هزار کشته و بیش از ۱۲ میلیون پناهنده و آواره برجای گذاشته است.