پاسخ تند معاون اول روحانی به انتقاد فرمانده بسی

پاسخ تند معاون اول روحانی به انتقاد فرمانده بسی


اسحاق جهانگیری

محمدرضا نقدی چند روز پیش حاصل سفر اروپایی رئیس جمهور را “خنجر به پیکر اقتصاد مقاومتی” خواند. معاون اول روحانی با اشاره به این سخنان از کسانی که کارشان “نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن” است انتقاد کرد.

دویچه وله ـ محمدرضا نقدی چند روز پیش حاصل سفر اروپایی رئیس جمهور را “خنجر به پیکر اقتصاد مقاومتی” خواند. معاون اول روحانی با اشاره به این سخنان از کسانی که کارشان “نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن” است انتقاد کرد.