رای به روحانی؛ نه به اصولگرایان بود- فرشته قاضی یکشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۲

رای به روحانی؛ نه به اصولگرایان بود

دو سال بیشتر از تشکیل جبهه پایداری نمی گذرد، جبهه ای که به گفته سخنگوی آن، شورای مرکزی ۲۰ نفره ان زیر نظر شورای فقها فعالیت میکنند. آیت الله مصباح یزدی چهره شاخص این جبهه است یکی از سه تن فقیهی که مصوبات شورای مرکزی این جبهه را تایید یا رد میکنند. دیگر فقیه این شورا آیت الله خوشوقت بوده که فوت کرده اما فقیه سوم تاکنون نامش اعلام نشده و سخنگوی جبهه پایداری در مصاحبه با “روز” میگوید: خودشان نمی خواهند اسم شان اعلام شود. دلیل اش را من میدانم ولی عنوان کنم همه می فهمند چه کسی است.