“زندانی سیاسی آزاد باید گردد”

“زندانی سیاسی آزاد باید گردد”

hasan_rohani_01

هواداران حسن روحانی، نامزد انتخابات یازدم ریاست جمهوری،  فریاد زدند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد». این همایش در روز ۲۲ خرداد در تالار نور مشهد برگزار شد.