بی خبری از چهار فعال کرد در ایران

بی خبری از چهار فعال کرد در ایران

ماف نیوز: از وضعیت دقیق چهار فعال سیاسی و مدنی کرد هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش ماف نیوز، علی رغم مراجعه ی خانواده های «آرمان حسین پناهی، سلمان حسین پناهی،  پویا حسین پناهی و پویا مقدم» به مراکز قضایی و امنبتی، اما تاکنون این چهار نفر در وضعیت مبهمی به سرمیبرند‌.

صبح روز پنج شنبه ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۴ خورشیدی آرمان حسین پناهی و پویا مقدم در شهرستان دهگلان و پویا حسین پناهی در تهران توسط مأموران امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند.

از سوی دیگر «سلمان حسین پناهی» از اهالی دهستان قروچای دهگلان، روز پنج‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری، از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.