بهره‌برداری خامنه‌ای از انتخابات اسفندماه

بهره‌برداری خامنه‌ای از انتخابات اسفندماه

برخی سخنان روز پنجشنبه خامنه‌ای، را می‌توان پاسخی به حملات هاشمی رفسنجانی و حامیان او در رسانه‌های داخلی و خارجی دانست.

انتخابات اسفند ماه، موقعیتی را برای رهبری نظام فراهم کرد تا هم سرکوب منتقدان و رهبران «جنبش سبز» را توجیه کند و هم آنها را «نانجیب» بخواند.