قرار دادن سنگ قبر ترامپ در پارک مرکزی نیویورک

قرار دادن سنگ قبر ترامپ در پارک مرکزی نیویورک،

اقدام نمادین یک هنرمند برای هشدار به وی درباره میراثی بود که از خود به جای خواهد گذاشت.

راز سنگ قبر ترامپ کشف شد

به گزارش ایلنا، تحقیقات مشخص کرده است «برایان وایتلی،» هنرمند 33 ساله نیویورکی، پشت ماجرای قرار گرفتن سنگ قبر دونالد ترامپ در پارک مرکزی نیویورک قرار داشته است.