دیدار جمعی از فعالین معلمین و اعضاء کانون صنفی معلمان با خانواده جعفر عظیم زاده

دیدار جمعی از فعالین معلمین و اعضاء کانون صنفی معلمان با خانواده جعفر عظیم زاده

دیدار جمعی از فعالین معلمی و اعضاء کانون صنفی معلمان با خانواده جعفر عظیم زاده

آژانس ايران خبر 95/3/17:دیدار جمعی از فعالین معلمی و اعضاء کانون صنفی معلمان با خانواده جعفر عظیم زاده
روز یکشنبه 16 خرداد 95 جمعی از فعالین معلمی و اعضاء کانون صنفی معلمان به دیدار خانواده جعفر عظیم زاده رفتند و با خانواده وی و تعدادی از اعضاء اتحادیه آزاد کارگران ایران که در آنجا حضور داشتند به بحث پیرامون وضعیت جعفر عظیم زاده و جنبشی که به دنبال بیانیه مشترک رهبران زندانی جنبش کارگری و معلمان حول اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی شکل گرفته است، پرداختند. در این دیدار، حاضرین بر اهمیت پیوند خوردن مبارزات بخشهای مختلف طبقه کارگر و تلاش برای ناکام کردن جریاناتی که با اشاعه افکار تفرقه افکنانه برای خدمت گذاری به طبقه حاکم سرمایه دار سعی می کنند این بخشها، بخصوص معلمان و کارگران را از هم تفکیک نمایند، صحه گذاشتند و علاوه بر آن به عنوان موضوع عاجل جنبش، بر ادامه مبارزه متحدانه برای آزادی جعفر عظیم زاده تأکید نمودند.بعد از 39 روز از اعتصاب غذا، مسؤلان قضائی هنوز با عدم پاسخگوئی به خواست جعفر عظیم زاده و ادامه فشارها از جمله اجازه رسیدگی پزشکی ندادن به آسیب دیدگیهای جسمیش اصرار بر شکستن مقاومت وی دettehما در برابر این ضدیت دستگاه قضائی، سیل حمایتها از این رهبر زندانی جنبش کارگری همچنان خروشان است. دیدار فعالین عرصه های مختلف اجتماعی با خانواده جعفر عظیم زاده یکی از شیوه های تقویت جنبش مبارزه با به کارگیری اتهامات امنیتی علیه فعالین است. با تداوم بخشیدن به دیدار با خانواده جعفر عظیم زاده و دیگر زندانیان عرصه های اجتماعی و تبدیل کردن این دیدارها به یکی از سنتهای مبارزه، زندانیان را زیر چتر حمایتهای توده ای گرفته و خواهان آزادی فوری آنها شویم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
17 خرداد 95

با کانال تلگرام ما همراه شوید

https://telegram.me/Iran_news_ajancy