پوپولیسم انتخاباتی-۲۳/خرداد/۱۳۹۲ خودنویس

اندازه حروف

۲۳/خرداد/۱۳۹۲ خودنویس

بخش تحلیل خودنویس: ایجاد انگیزه برای حضور در انتخابات از سوی گروه‌های مختلف حامی جناح‌های راست و چپ نظام، تفاوت چندانی با هم ندارد.