ممنوعیت تجمعات

ممنوعیت تجمعات «بدون مجوز» بعد از انتخابات

یشتر بخوانید

اغلب روزنامه‌های شنبه ۲۵ خرداد ماه در ایران،  تیتر و صفحه یک را به برگزاری یازدهمین روه انتخابات ریاست جمهوری اختصاص  داده‌اند.