رویارویی خونین جنگجویان در سوریه

فرهمند علیپور- با وجود حمایت غرب از ارتش آزاد سوریه و امکانات بیشتر آن، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از سوریه را در کنترل خود بگیرند.