تئورى توطئه يا امكان توطئه !

تئورى توطئه يا امكان توطئه !

 آيا با خبر هستيد كه  كتاب ” مقدس تورات ” مملو است از انواع و اقسام توطئه ها ( دسيسه ها ) ؟
   چندين نمونه آن آورده مى شود تا ثابت شود، توطئه گرى، تئورى نيست، بلكه واقعيتى است انكار ناپذير.  
 
اما پيش از آن؛
چندى پيش تلويزيون سوئد فيلم مستندى را به نمايش گذاشت كه حكايت از آن داشت كه در تظاهرات هاى مسالمت آميز مردمى برعليه جنگ ويتنام، سازمان اف بى آى مأموران مخفى خود را بشكل عادى تظاهر كننده و حتى بصورت هيپى، وارد تظاهرات مى نموده، و اين مأموران با عمليات خشونت آميزِ سازماندهى شده، تظاهرات مسالمت آميز را به صحنه نبرد و درگيرى با پليس در جهت برهم زدن تظاهرات و برآورده شدن خواسته هاى قدرتمداران حاكم سوق مى داده اند. در فرهنگ عاميانه، به اين نوع عمليات طرح ريزى شده، دسيسه و يا توطئه مى گويند !
تهيه كننده گان اين فيلم مستند با كسانى كه اين اطلاعات را در ماه مارس سال ١٩٧١ از مركز اسناد اف بى آى  ربوده بودند نيز مصاحبه كرده بودند. 
 
كسانى مى توانند اكنون چنين ادعا كنند كه همه اين حرفها توطئه است، و آن كسانى را كه در پى افشاى آن توطئه ها با مستندات هستند، را نيز توطئه گرا خواند. (Conspiracy theorists )!
  پرسش اساسى اين است كه آيا بطور كلى هستند كسانى، سازمانهايى، دولت هايى كه توطئه مى كنند، دسيسه چينى مى كنند، طرفندهايى بكار مى برند و ،،، آرى يا نه ؟ 
بنابراين حتى اگر يك مورد توطئه تا كنون اتفاق افتاده باشد، چرا نام تئورى بر آن نهاده اند ؟ چرا نمى گويند امكان (possibility) توطئه ؟ 
تئورى تا زمانى كه تجربه نشده باشد تئورى باقى مى ماند ولى زمانى كه عملى و تجربه شد، ديگر تئورى نيست ! 
تئورى يعنى، نظريه، فرض، گمان، فرضيه، امر اثبات نشده و … 
 فرض است كه اگر آب زرشگ با پتاسيم مخلوط شود، تعدادى نوترون و إلكترون از آن خارج مى شود كه از آن مى توان در ساخت بمب أتم استفاده كرد ! اين هم يك نظريه علمى است ! 
پژوهشگران چنين كردند، چنان كه پنداشتند مى شد،  نشد و اين تئورى آبكى از أب در آمد ! 
تئورى ديگرى بود كه اگر آب به ماست افزوده شده، و به ميزان كافى هم زده شود، دوغ حاصل خواهد شد ! و اگر مقدارى گاز نيز به آن افزوده شود، دوغ آبعلى حاصل خواهد شد.  
اين تئورى سالهاست آزمايش شده و ديگر بعنوان تئورى شناخته نمى شود ! به همين سادگى ! ! ! 
 
    توطئه يعنى چه ؟
حضرت داود فرمانده نظامى خود را با طرح توطئه اى به قتل رسانده است، چگونه ؟ 
كتاب دوم ساموئل، باب يازدهم ؛ 
خلاصه داستان ؛
حضرت داود بر بالاى پشت بام خانه خود قدم مى زند، از پشت بام زنى را مى بيند كه خود را مى شويد و بسيار زيباست ! ( يعنى ايشان ديده بانى مى كرده اند ) 
  حضرت داود در باره آن زن پرس و جو مى كند، به او مى گويند ايشان، زنِ اورياى حِيتّيتى مى باشد كه در جبهه جنگ است. بقيه داستان از خود تورات ؛ 
داود قاصدان فرستاد او را گرفت و او نزد وى آمده، داود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده بخانه خود بر گشت. و آن زن حامله شد و فرستاده داود را مخبر ساخت و گفت كه من حامله ام. 
 
تا اينجا را گرفتيد ؟ 
حالا حضرت داود بايد سر شوهر آن خانم را زير آب كند ! چطورى ؟  
  آقا داود، از اطرافيان خود مى خواهد كه مسيو اورياى حِتّى را از جبهه جنگ نزد او بياورند ؛ 
  تورات ؛ ” و چون اوريا نزد وى رسيد، داود از سلامتى يوآب و از سلامتى قوم و از سلامتى جنگ پرسيد. و داود به او گفت بخانه ات برو و پايهاى خود را بشو ” 
 
مسيو اوريا به حرف آقا داود گوش نكرده و بخانه خودش نمى رود. آقا داود مى پرسه چرا نمى روى پيش زنت ؟ ( در واقع آقا داود مى خواسته يك جورايى حامله شدن همسر ايشان را به گردن خود مسيو اوريا بيندازد ) ! و اما مابقى داستان از كتاب مقدس ؛ 
” و اوريا به داود عرض كرد كه تابوت و اسرائيل و يهودا در خيمه ها ساكنند و آقايم يوآب و بندگان آقايم بر روى بيابان خيمه نشين اند و آيا من بخانه خود بروم تا اكل و شرب بنمايم و با زن خود بخوابم. به حيات تو و به حيات جان تو قسم كه اين كار نخواهم كرد.”  ( عجب آدم شريفى است اين مسيو اوريا !).
  تورات مقدس ؛ 
” و داود او را دعوت نمود كه در حضورش خورد و نوشيد و او را مست كرد و وقت شام ( شام يعنى شب هنگام ) بيرون رفته بر بسترش با بندگان آقايش خوابيد و به خانه خود نرفت. و بامدادان داود مكتوبى براى يوآب نوشته بدست اوريا فرستاد. ودر مكتوب به اين مضمون نوشت كه اُوريا را در مقدمه جنگ سخت بگذاريد و از عقبش پس برويد تا زده شده بميرد. و چون يوآب شهر را محاصره مى كر، اُوريا را در مكانيكه ميدانست كه مردان شجاع در آنجا ميباشند گذاشت و مردان شهر بيرون آمده با يوآب جنگ كردند و بعضى از قوم و از بندگان داود افتادند و اُورياى حِيتّيتى  نيز بمُرد.”
 
خُب ! باريكلا به آقا داود ! اسم اين كار چى بود ؟ تئورى توطئه ! ؟
توجه فرموديد ! در اين توطئه نه تنها اوريا بلكه بعضى از افراد ديگر قوم و بندگان آقا داود هم بى گناه در توطئه اى كشته شدند ! بعد چى شد ؟ 
ادامه ماجرا از كتاب مقدس ! 
” و چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است براى شوهر خود ماتم گرفت. و چون ايام ماتم گذشت داود فرستاده او را بخانه خود آورد و او زن وى شد و برايش پسرى زاييد اما كاريكه داود كرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد.” 
همين ! ! ! به همين سادگى ؟ 
  اين كار آقا داود، در واقع اين توطئه حضرت داود و كشتن آن شوهر و باعث كشته شدن غلامان و هم قومى هاى او اين بود كه خدا خوشش نيامد ! 
والله،  به خود حضرت داود قسم كه اگر اين كار در آمريكا اتفاق افتاده بود، آقا داود را بجرم توطئه و تبانى در كشتن يك أفسر شريف روى صندلى الكترونيك مى نشاندند تا بفهمد شسصد ولت برق چه ميزان نور الهى توليد مى كند ! 
 و آيا ميدانيد آن آقا پسر كه بود ؟ اگر نميدانيد، بايد اشاره كرد كه بر اساس نوشته هاى تورات يكى از پادشاهان است و بر اساس قرآن كريم، يكى از پيامبران بزرگ آيين ابراهيمى مى باشد !
بنگاههاى تبليغاتي و رسانه هاى خصوصى و هدف دار، در ذهن ما جا انداختند و از دهانمان به غلط جارى ساختند كه اگر جنايت ها و زد و بندهاى  قدرتمداران حاكم  را به زير پرسش و سوْال ببريد، شما را به راحتى متهم به  ” در دام تئورى توطئه  ” افتاده خطاب كنند ! 
 
 اگر توجه كرده باشيد، دستگاههاى مغز پاك كنى و سمباده كشى، اخيراً واژه اى را در مورد پرسشگرانى كه زيادى پرسش مى كنند، تحت نام ، Conspiracy theorists نيز اختراع كرده اند، اين بنگاهها از واژه هاى كمونيست و تروريست و اسلاميست، هم خيلى خوششان مى آيد ! 
راه دور نرويم، در ماجراى يازده سپتامبر نويورك سواى دو ساختمان معروف يك ساختمان بزرگ ديگر بنام ساختمان سوم ويران شده است، چه جورى ؟ مسلمانها مى گويند، والله و اعلم !  
 
 به بعضى ها مى گوييد كه مى گويند، ( همان قالو، قولو، در قرآن مجيد )  ساختمان پنتاگون در اثر برخورد با هواپيما ويران نشده، عكس ها اينطور نشان ميدهد، ضمناً همان روز رئيس آتش نشانى واشنگتن در مصاحبه با خبرنگارى گفته است، اينجا هواپيمايى نيست ! 
به شما مى گويند، گرفتار تئورى توطئه شده اى !
مى گويى، راديو اسرائيل همان روز در اخبار راديويى خود گفت انفجارى در آنجا رخ داده است، سال بعد هم، در سالروز اين فاجعه همان نوار را تكرارى گذاشت، ولى بعدها ديگر از انفجار صحبت نكرد.
بازهم مى گويند تئورى توطئه ! 
از آقاى منشه امير بپرسيد، چرا ديگر صحبت از انفجار جلوى پنتاگون نمى كنيد ؟ 
مجله آلمانى  Der Schpiegel عكس چاپ كرده و نشان ميدهد كه بايد موشكى شليك شده باشد، چون سوراخ بزرگ يا حفره اى بر روى ديوارايجاد شده است ! 
  ميگويند، اين همان تئورى توطئه است ؟ ! 
نخير ! اينگونه نيست. شما فريب خورده ايد و در طرح توطئه آنها تئورى بافى مى كنيد !
آيا امكان اين هست كه كسى بر عليه ديگرى، گروهى در مخالفت با گروهى ديگر، سازمانى به ضرر سازمانى ديگرى،  و يا دولتى، كشورى طرح توطئه بريزد ؟  
آيا اتفاق افتاده است كه گروهى از افسران كشورى بر عليه دولتى دسيسه براندازى داشته باشند ؟ 
 
اتفاق افتاده است يا نه ؟ 
پس چرا تئورى توطئه، Theory of conspiracy و نه امكان توطئه ، Possibility of conspiracy ؟ 
بنابراين اگر كسى صحبت از تئورى توطئه كرد، بايد به او يادآور شد كه پاسى بيليتى آن هم هست ! گوش و چشمت را باز كن ؟ گوش و مغزت را بصورت تمام عيار بدست رسانه هاى شستشو كننده نده ! ذهن پرسشگر داشته باش ! پرسشگرى به خطر انداختن امنيت ملى نيست ! 
من پرسش مى كنم، پس من هستم ! 
مگر در طول تاريخ كم توطئه شده است ؟ 
كودتاى ٢٨ مرداد در ايران توطئه نبود ؟ سلطنت طلبان نام آنرا قيام ملى گذاشته اند ! 
كودتاى نظامى آمريكايى ها بر عليه دولت ملى سالوادور آلينده و به قدرت رساندن آگوستو پينوشه توسط هنرى كسينجر و نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا توطئه نبود ؟ 
بگذريم كه مغز خَر خورده اى همچون اردشير زاهدى منكر كودتاى ٢٨ مرداد شد و اعلام كرد ؛ 
” آمريكا براى بزرگ نمايى خود چنين قدرت نمايى هايى را اعلام مى كند. ” 
 شرم هم چيز خوبيست ! 
توطئه كردن ها در تورات مقدس فراوان است ؛ 
باب چهل و چهارم توطئه حضرت يوسف براى به اسيرى گرفتن بنيامين. 
 
 صفحه ٣٧، توطئه كشتن يوسف. 
 صفحه ٣٨، توطئه مادر عيسو. 
 صفحه ٥٣، توطئه كشتن كسانى كه به دختر يعقوب تجاوز كردند. 
 صفحه ٤٠١، توطئه هاى دَليلَه براى دستگيرى شمشون. 
صفحه ٤٥٣، توطئه قتل فلسطينيان. 
صفحه ٤٩٤، كتاب دوم سموئل، باب سيزدهم،  توطئه تجاوز أمنون به خواهر خود. 
 
اگر چه اينها همه داستان است، ولى دولت اسرائيل براى كشتن رهبران فلسطينى ها توطئه نمى كند ! پيدايش حماس توطئه اسرائيل نبود ؟ حماس براى از بين بردن الفتح توطئه نمى كند ؟ 
جمهورى اسلامى ايران در ايران و ساير بلاد توطئه نمى كند ؟ كشتن عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكرات در اطريش، كشتن شرافكندى و ياران او در رستوران ميكونوس با طرح توطئه اى عملى نشد ؟ 
 پيدايش القاعده و كمك هاى ميلياردى آمريكا به اين جريان ارتجاعى و مخوف توطئه بر عليه شوروى نبود ؟ 
قتل مخالفان استالين به شيوه هاى گوناگون با توطئه همراه نبود ؟  
طرح كشتن حضرت محمد سلام الله توطئه نبود ؟ ( البته ايشان زرنگى بخرج داد و حضرت على را فرستاد در رختخواب مبارك به خُسبد ! 
كشتن جان اف كندى در دالاس و بعد از آن كشتن قاتل او و كشتن قاتلِ قاتل او، توطئه نبود ؟ 
اينكه اجازه نمى دهند بنده و شما و ديگران از حقايق امور آگاه شويم، توطئه نيست ؟ 
 توطئه امرى است تاريخى، واقعى و روزانه ! 
  با تئورى ناميدن دسيسه و توطئه نمى توان واقعيت هاى انكارناپذير آنچه را كه قدرت هاى بزرگ بر سر ملت ها آورده اند نفى كرد و يا ناديده گرفت. 
Attachments area
Preview YouTube video RARE Footage Pentagon 9 11 Surveillance Camera Video Impact Crash 9-11 / LIVE LEAK

RARE Footage Pentagon 9 11 Surveillance Camera Video Impact Crash 9-11 / LIVE LEAK