ترکیه: موج دستگیری، پاکسازی و تهدید به اعدام

رئیس جمهوری ترکیه مشغول تسویه حساب با مخالفان است. هزاران قاضی برکنار و حدود ۳۰۰۰ نظامی به ظن مشارکت در کودتا دستگیر شده‌اند.

Turkish President Tayyip Erdogan sits inside a car with family members at Istanbul airport

عصر شنبه ۱۶ ژوئیه، اردوغان به حامیان خود در میدان تقسیم استانبول وعده کرد که امکان از سرگیری مجازات اعدام را پیگیری کند. حمعیتی چند هزار نفری پارلمان را به صدور مجوز اجرای اعدام فرا می‌خواندند. اردوغان از طریق تلویزیون با هواداران خود سخن گفت.