شهردار شهر رم ايتاليا ويرجينيا راجي ايران تبار

شهردار شهر رم ايتاليا ويرجينيا راجي ايران تبارpic1

ويرجينيا راجي

شهردار شهر رم ايتاليا ويرجينيا راجي ايران تبار است. او نوه يكي إز پزشكان خدمتگزار و فرزند سفير سابق ايران ويرجينيا راجي وكيل دادگستري در ايتاليا با رأي مستقيم مردم رم ،بعنوان شهردار منتخب ،كهن ترين و تاريخي ترين پايتخت دنيا برگزيده شد . ويرجينيا راجي نوه زنده ياد دكتر عبدالحسین راجی وزیر بهداری کابینه منوچهر اقبال و مدیر عامل جمعیت کمک به جذامیان ایران است. دكتر راجي إز بنيانگزار دهكدههاي براي جذاميان . در جنوب خراسان و گرگان بود بپاس خدمات ارزنده دكتر راجي دهكده اسکان جذامیان بهبود یافته در دشت گرگان را “بهکده .راجی “نامیده شد دكتر راجي در دوره پانزدهم، شانزدهم و نوزدهم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه خرمشهر، به مجلس راه یافت و در دوره نوزدهم، از نمایندگی به وزارت بهداری رسید.فرزند وی، پرویز راجی آخرین سفیر ایران در لندن قبل از انقلب بود