میزگردی در باره انتخابات آمریکا – موافق و مخالف ترامپ

میزگردی در باره انتخابات آمریکا – موافق و مخالف ترامپ

Screen Shot 2016-07-28 at 8.41.13 PM

Andisheh Ba Doostan 07-27-16 – اندیشه با دوستان – Andisheh TV from AndishehTV on Vimeo.