معرفی کتاب: ایرانیان در مهاجرت (پناهنده به غرب بی‌ترحم)

ایرانیان در مهاجرت (پناهنده به غرب بی‌ترحم)

صفحه اصلی / جامعه شناسی /

جامعه شناسی

ایرانیان در مهاجرت (پناهنده به غرب بی‌ترحم)

نویسنده: یدالله ذبیحیان، خسرو معتضد
جامعه شناسی
ناشر: نشر البرز
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
۴۰۸ ص