آوار اقتصاد ایران روی کابینه بعدی

اقتصاد ایران

حمید مافی- نزدیکان روحانی می‌گویند او در مرداد یک ویرانه اقتصادی را تحویل می‌گیرد. این در حالی است دولت نهم و دهم در ه