اتحادیه اروپا و مخالفت با شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطین

اتحادیه اروپا و مخالفت با شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطین

شهرک سازی اسراییل

 

فرهمند علیپور − اتحادیه اروپا با ارائه طرحی اقتصادی، به مقابله با شهرک‌نشینان و درآمد ۲۲۰ میلیون یورویی آنها رفته است. وزیر مسکن اسرائیل اما این تصمیم را یادآور “هولوکاست” می‌داند.