حال مرتضی مرادپور، زندانی در اعتصاب غذا وخیم است

FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmail

 مرتضی مرادپور زندانی سیاسی آذربایجانی در اعتصاب است. او امروز در پنجاه و چهارمین روز اعتصاب غذایش، بیهوش شده و به بهداری زندان منتقل شده است.

فردین مرادپور، برادر این زندانی سیاسی گفته که در تماس تلفنی ظهر امروز شنبه ۲۷ آذر مطلع شده که برادرش امروز صبح «وقتی در تلاش بوده که از جایش برخیزد، چشمانش سیاهی رفته، تعادلش را از دست داده و بیهوش شده و به زمین خورده است.»