دیدگاه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران در مورد میراث و کارنامه هاشمی رفسنجانی


اکبر هاشمی رفسنجانی، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، و از چهره‌های کلیدی حکومت ایران در نزدیک به چهار دهه گذشته، روز یکشنبه ۱۹ دی، پس از انتقال به بیمارستان «به دلیل عارضه قلبی» در گذشت.

در مورد میراث و کارنامه آقای هاشمی رفسنجانی و نیز تأثیر درگذشت او در فضای سیاسی ایران، رادیو فردا نظر تحلیلگران مختلف را جویا شده است.