۲۱۰ نماینده مجلس: به‌خاطر رهبری پشت پرده را نمی‌گوییم۲۱۰ نماینده مجلس: به‌خاطر رهبری پشت پرده را نمی‌گوییم
در پی حمله به سخنرانی علی لاریجانی ۲۱۰ نماینده مجلس ضمن محکوم کردن این اقدام
گفتند به‌خاطر رهبری پشت پرده را نمی‌گوییم. محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس مجلس
هم در نطق پیش از دستور خود خواستار برخورد با خاطیان شد