رای من به حق حاکمیت ملت است نه به انتخابات مهندسی شده

Green Wave Voice – صدای موج سب

شبكه خبري صداي موج سبز:

هموطن!
شعار و دیوار نویسی یکی از کم هزینه ترین روش های مبارزه با استبداد ها بوده است. برای به انجام آن حداکثر دو نفر لازم است.

17554507_10155086470522768_4143215253953917669_n