تظاهرات خیابانی مراسم اول ماه مه در پاریس

تظاهرات خیابانی مراسم اول ماه مه در پاریس

در همان شروع راهپیمائی چند تن از آنارشیست ها، که مجهز به مواد آتشزا و بمب های صوتی و سنگ و گاز اشک آور بودند با پلیس درگیر شدند. درگیری در جلو غرفه “هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه” در پانصد متری میدان باستیل آغاز شد و تا میدان ناسیون-حدود دو کیلومتر- که نقطه پایانی راهپیمائی بود، ادامه داشت. این دومین بار است که راهپیمائی در پاریس به صحنه درگیری بسیار شدید تبدیل می شود. صداهای انفجار و دود ناشی از گاز های اشک آور با برجا گذاشتن تعدادی مجروح، مدتی ادامه راهپیمائی را مختل نمود. بنا به اخبار منتشر شده ۶ پلیس مجروح و تعدادی از تضاهر کنندگان آنارشیست دستگیر شدند.