مصباح یزدی: میهن‌پرستی ارزشی ندارد

image

محمد تقی مصباح یزدی می‌گوید میهن پرستی و فداکاری برای آب و خاک ارزشی ندارد چراکه به گفته‌ی او همه مردم جهان این مسائل را دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس مصباح یزدی امروز با تعریف و تمجید از خامنه‌ای گفت «مردم ما رهبری بی‌بدیل را از سوی خداوند در اختیار دارند بنابراین میهن پرستی و فداکاری برای آب و خاک ارزشی نخواهد داشت زیرا همه مردم جهان این مسائل را دارند.»