خانواده جانباختگان جنبش سبز – ۳۱ تیر ۱۳۹۲

به مناسبت سالگرد انتشار رسانه جنبش سبز
خانواده جانباختگان جنبش سبز؛ جرس بهنگام عمل کرد

جرس: با گذشت چهار سال از شکل گیری جنبش سبز هنور درد و فریاد مونس همیشگی خانواده‌هایی است که عزیزانشان در اعتراضات مردمی سال ۸۸ کشته شدند. جرس با صدای مظلومیت و دادخواهی آن‌ها همراه شد و تلاش کرد روزنه‌ای برای رساندن حقانیت آن‌ها باشد.…