اخوان، از ایران تا لبنان

  •  

    اگر در مصر منطق ایجاب می‌کرد که حکومت اخوان المسلمین فدای لقمه نان میلیون‌ها مصری شود، در لبنان منطق ایجاب می‌کند که هیبت حزب الله که کشور را به مرز سقوط کشانده، (…)