شوروی ایرانی و پروستریکای روحانی

  •  

    امروز روحانی همان گورباچف است؛ به‌زودی برای مقابله با این بحران‌ها، دو گزینه را در مقابل خود خواهد دید: یا با فضای داخل مقابله کند که ریسک است، یا در مقابل خارج (…)