موفقیت اعتراضات جمعی کارگران فولاد زاگرس

موفقیت اعتراضات جمعی کارگران فولاد زاگرس

کارگران اخراج شده کارخانه فولاد زاگرس کردستان سرانجام پس از چند هفته اعتراض جمعی، موفق شدند به خواسته‌های خود دست یابند