شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست سیاه اتحادیه اروپا

شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست سیاه اتحادیه اروپا

احمد فراکیش- طبق تصمیم اتحادیه اروپا دارایی‌های حزب‌الله در تمام منطقه مسدود و حمایت مالی از آن ممنوع می‌‌شود. وزیر خارجه لبنان می‌گوید این تصمیم عجولانه تاثیری منفی‌ بر زندگی‌ سیاسی کشورش خواهد داشت.