تجمع مردم در مقابل وزارت کار برای درخواست آزادی فوری رضا شهابی

صبح روز دوشنبه سوم مهر، گروهی از فعالان کارگری و دانشجویی، فعالان صنفی معلمان و بازنشستگان و …، در مقابل وزارت کار واقع در خیابان آزادی تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند.

این تجمع به فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برگزار شد.

رضا شهابی، عضو هیات مدیره این سندیکا، روز ۱۸ مرداد بار دیگر زندانی شده و همزمان اعلام اعتصاب غذا کرده است. گفته می شود وضع جسمی او خطرناک است و ممکن است هر لحظه اتفاق غیرقابل جبرانی برای او بیفتند.