از ماست که بر ماست

امروز وقتی درلابی ساختمان خودمان داشتم ازماشین قهوه یک فنجان قهوه میریختم چشمم افتاد به صفحه تلویزیون و خبرشوک آور قتل عام در پورتوریکو با ۲۴ کشته و ۵۴۰ زخمی که غافلگیرم کرد و بدون اختیارسناریوی مسببین واقعی این همه کشتار و جنایات مردم بیگناه در آمریکا از نظرم گذشت. یک مرد دیوانه در یک لحظه صد ها انسان بی خبر از همه جا را چون فیلم های هالیوودی به رکبار میبندد و خود را نیز میکشد. بهمین راحتی و دو روز دیگر پس از گریه و زاری و عزاداری فراموش میشود. ولی کمتر کسی به ریشه این حوادث و مسببین ان بطور جدی توجه میکند. اگر ان مرد دیوانه به صدها نفر حمله ور شده دیوانه خطرناکتری دارد میلیون ها نفر را به محاق مرگ میفرستد. ترامپ را که همه میشناسید اگر ان مرد دیوانه از یک بیماری و یا ادیولوژی رنج میبرد این یکی دیوانه پول و ثروت است. آیا فکر میکردید که ملتی دیوانه ای را به رهبری خودش انتخاب کند؟ متاسفانه شواهد تاریخی نشان میدهد که آری…….. هیتلر استالین خمینی و …امروزه رهبران کره شمالی و ایران و همین  آمریکا .

پس این ضرب المثل  در مفهوم کلی  زیاد هم بی راه نمیگوید که از ماست که بر ماست.