فرآیند رشد آگاهی در مخالفت با مجازات اعدام – گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

علی فتوتی

در سایت زمانه به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام، مقاله‌ای منتشر شده است به قلم دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و چهره نامدار در عرصه مبارزه برای حقوق بشر، با عنوان “میثاق ملی اعدام“. این مقاله در بهار ۱۳۶۵ منتشر شده و با اجازه نویسنده بازنشر یافته است.

مقاله “میثاق ملی اعدام” در حکم یک سند است، سندی در فرایند رشد آگاهی عمومی درباره حقوق بشر و ضرورت مقابله با مجازات اعدام.

دکتر عبدالکریم لاهیجی