جعفرپناهی وآکادمی دلها (محمد نوری زاد) – سه شنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۲

جعفرپناهی وآکادمی دلها (محمد نوری زاد)

 

1069321 671681992858903 1932289752 n  جعفرپناهی وآکادمی دلها (محمد نوری زاد)

چند روز پیش وقتی شنیدم جناب جعفرپناهی برای عضویت درآکادمی اسکاربرگزیده شده است، با منزلش تماس گرفتم. همسرمحترمش گوشی را برداشت. به وی تبریک گفتم. وگفتم: می بینید تفسیراین سخن زیبا را که: اگردری به حکمت بسته می شود، دری دیگربه رحمت گشوده می شود؟ وبه استاد پناهی گفتم: آکادمی اسکار، اعتباری گذراست، شما مدتهاست که به آکادمی دلهای ما داخل شده اید. وچون تلفن من همیشه درمعرض شنود “برادران” است، برای چندمین باربه وی گفتم: شما ازنگاه من یک هنرمند وطن پرست وانسان وشریف وشایسته اید. محروم کردن شما ازتولید آثارهنری، درامتداد محروم کردن مردم ازتنفس دراکسیژنی است که هنرمندانی چون شما درکانون فهم ما می دمند.