حقایقی تکان دهنده از دو رهبر و دو دیدگاه – پنجشنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۲

حقایقی تکان دهنده از دو رهبر و دو دیدگاه

IRAN1 حقایقی تکان دهنده از دو رهبر و دو دیدگاه

هموطنان, تا تاریخ گذشته خود را ندانیم نمیتوانیم آینده ای موفق و باشکوه برای وطن و ملتمان بسازیم و مجبور به تکرار تاریخ خواهیم شد. از این رو به دو رهبر(خمینی و کوروش) و دیدگاه شان وحقایق تکان دهنده پیرامون آنها میپردازم.

محمد رستگار – پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۲

بخش اول: