“بود و نبود خمینی

کتاب جدید اکبر گنجی منتشر شد:

“بود و نبود خمینی وعده ی بهشت، برپائی دوزخ”

نشر گردون

 

307146_238910612820709_1816768_n